Huurkoop als vorm van afbetaling

Huurkoop is een kredietvorm. Een krediet is een toezegging van de bank dat er tot een bepaald bedrag –de kredietlimiet– geld kan worden geleend of geld kan worden opgenomen. Het geleende bedrag moet op termijn worden terugbetaald, meestal met rente.

Bij huurkoop gaat het officieel om huur, maar de intentie van huurkoop is de eigendomsoverdracht van een voorwerp, eenvoudig gezegd: de koop. Dit betekent dat de kredietverstrekker een duurzaam goed voor een bepaalde periode ter beschikking stelt van een kredietnemer. De tegenprestatie van de kredietnemer is dat hij een periodieke vergoeding betaalt, namelijk de huur. Die huur wordt zodanig berekend, dat aan het einde van de huurperiode de koop kan plaatsvinden.

Verschil tussen huurkoop en lease

Huurkoop verschilt van lease door het feit dat de eigendomsoverdracht, de koop, aan het einde van het traject van verplicht is. Bij lease is er de mogelijkheid om het goed terug te geven aan de eigenaar, maar bij huurkoop is de kredietnemer/huurder verplicht het voorwerp te kopen.
Het verschil met koop op afbetaling is dat het voorwerp pas van eigenaar wisselt aan het einde van de periode. Bij koop op afbetaling is de kredietnemer/huurder meteen eigenaar, bij huurkoop pas aan het einde van de periode.

Huurkoopcontract

In het huurkoopcontract kan worden opgenomen dat de huurkoper op elk ogenblik in het traject de koopoptie kan gebruiken tegen vooraf bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn dat de tot dan toe betaalde huur wordt gerekend als deel van de koopprijs van het goed.
Het voordeel voor de kredietverstrekker is dat het goed een zakelijke borgstelling vormt voor de uitoefening van het contract. Komt de huurkoper zijn verplichtingen niet na, dan kan de huurverkoper zijn eigendomsrecht laten gelden en de koper het gebruik van het goed ontzeggen.

Voordeel voor de huurkoper

Het voordeel voor de huurkoper is dat het krediet goedkoper is omdat de verkoper minder risico loopt met deze kredietvorm. Als de huurkoper zijn verplichtingen niet nakomt, staat alleen het voorwerp borg, en geen persoonlijke bezittingen van de huurder/koper.
Huurkoop is daarom een constructie die vooral gebruikt wordt voor goederen met een lange tot zeer lange levensduur zoals huizen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>