Leenrisico afdekken met verzekering

Het lenen van geld kan risico’s met zich meebrengen als er zich onverhoopt situaties voordoen, waardoor de aflossingen niet meer betaald kunnen worden. Voor verschillende situaties zoals werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is het mogelijk om het leenrisico af te dekken door een verzekering daarvoor af te sluiten.

Risico van onvrijwillige werkloosheid
Er kan een verzekering worden afgesloten bij het aangaan van lening, die de financiƫle gevolgen van onvrijwillige werkloosheid kan dekken. Er wordt als er aan alle verzekeringsvoorwaarden wordt voldaan een uitkering tot een bepaalde hoogte vanuit de verzekering worden verstrekt. Voor het afsluiten van een dergelijke verzekering kan er een keuze worden gemaakt tussen het betalen van een maandelijkse premie of de eenmalige inleg voor een koopsom. Overigens kan er wel sprake zijn van een eigen risico periode, waarin er dus geen geld wordt uitgekeerd.

Risico van arbeidsongeschiktheid
Ook het risico van arbeidsongeschiktheid kan afgedekt worden door het afsluiten van een verzekering bij een lening. De uitkering die vanuit de verzekering wordt verstrekt, zal afhankelijk zijn van de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Voordat iemand arbeidsongeschikt wordt verklaard, is er al een lange periode verstreken. Voor leningen met een korte looptijd, is het afsluiten van een dergelijke verzekering dan ook niet altijd wenselijk. Bovendien kan ook hier sprake zijn van een eigen risico periode.

Risico van overlijden dekken
In het geval van overlijden, kunnen de nabestaanden met de restantschuld van de lening worden opgezadeld. Om dit te voorkomen is het mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering bij de lening af te sluiten. Een andere mogelijkheid, die wel eens wordt geboden is dat er om dit risico af te dekken een beperkte opslag wordt berekend in de rentevergoeding. De schuld wordt dan bij het overlijden van de verzekerde kwijtgescholden.

Verplichte afdekking leenrisico
Er zijn kredietaanbieders die het verplichten om een verzekering af te sluiten om daarmee het leenrisico ook voor zichzelf in te perken. Het staat elke consument echter vrij om een kredietaanbieder te kiezen, zodat daar rekening mee kan worden gehouden. Het brengt namelijk wel extra kosten met zich als er wordt gekozen voor een verzekering die het leenrisico afdekt. Het is dan ook raadzaam om na te gaan of dit risico ook zelf gedragen zou kunnen worden als er zich bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid voordoet. Als er ruimte is om ook bij werkloosheid of arbeidsongeschikt de aflossingen nog te kunnen betalen, dan is het minder zinvol om voor een leenrisico dekkende verzekering te kiezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>