Starterslening bij de aankoop van uw eerste huis

Als u voor het eerst een woning wilt kopen, kan een bank of hypotheekadviseur voor u de maandelijkse lasten berekenen. Als deze lasten relatief te hoog zijn voor uw inkomen, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een starterslening.

De gemeenten die de Starterslening aanbieden, geven daarmee de huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens de mogelijkheid om de woonlasten van hun eerste koopwoning te verlagen. De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).
De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u, volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), op basis van uw inkomen bij de bank kunt lenen.

Financiële details starterslening

De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt u geen rente en aflossing voor de Starterslening. Als uw inkomen voldoende gestegen is, gaat u na het derde jaar wel rente en aflossing betalen. Als dat niet het geval is, kunt u bij het SVN een hertoets aanvragen en gaat u een maandbedrag betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Aan deze hertoets zijn wel kosten verbonden.
De totale financiering van uw huis bestaat uit een normale (eerste) hypotheek en als aanvulling de Starterslening. De eerste hypotheek moet een rentevaste periode hebben van minimaal 10 jaar. U kunt zelf kiezen bij welke bank u deze afsluit.

Waar sluit ik een starterslening af?

De Starterslening sluit u af bij het SVN. Beide leningen, dus de eerste hypotheek en de Startersle-ning, moeten voldoen aan de voorwaarden van de NHG. Dit houdt in dat beide leningen samen niet meer mogen bedragen dan de verwervingskosten van de woning. De verwervingskosten zijn de koopsom van de woning met daar bovenop een vaste opslag van 12% bij een bestaande wo-ning of 8% bij een nieuwbouwwoning. Verbeterkosten of meerwerk kunnen worden meegenomen in de financiering, maar tellen niet altijd mee bij het bepalen van de hoogte van de Starters-lening.
Gemeenten die de Starterslening verstrekken stellen zelf de voorwaarden van de lening vast. Zo kan een gemeente er voor kiezen om de Starterslening alleen in te zetten voor een aangewezen nieuwbouwproject. Informeert u dus bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Nadat u de hypotheekakte voor uw Starterslening hebt ondertekend, betaalt het SVN het lening-bedrag uit. Bij de aankoop van een bestaande woning wordt het hele bedrag in één keer aan de notaris uitbetaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>