Belasting en lenen

Er bestaat in zekere zin een relatie tussen belasting en lenen ofwel het in mindering brengen van de rente op de inkomstenbelasting. De voorwaarden voor het fiscaal aftrekken van de rente zijn tegenwoordig strenger dan vroeger, waarbij vooral de aard van de besteding van het leenbedrag een belangrijke rol speelt. Lees verder Belasting en lenen

Effectief omgaan met schulden

Als u door uw financiële situatie op een zeker moment hebt besloten geld te gaan lenen, heeft dat een aantal belangrijke consequenties. Sommige mensen gaan erg tekeer tegen instanties als de DSB Bank, Frisia, Postkrediet en Becam omdat ze lenen te aantrekkelijk zouden doen overkomen, of zelfs misleidend te werk zouden gaan in hun reclames. Lees verder Effectief omgaan met schulden