Huurkoop als vorm van afbetaling

Huurkoop is een kredietvorm. Een krediet is een toezegging van de bank dat er tot een bepaald bedrag –de kredietlimiet– geld kan worden geleend of geld kan worden opgenomen. Het geleende bedrag moet op termijn worden terugbetaald, meestal met rente. Lees verder Huurkoop als vorm van afbetaling