Tips voor het afbetalen van je studieschuld

Studenten hebben het financieel vaak niet makkelijk en een studieschuld heb je sneller te pakken dan je denkt. De IBG (Informatie Beheer Groep) verleent onder andere studiefinanciering en aanvullende beurzen aan studenten. Bij de IBG zijn er vier soorten studieschulden te noemen, namelijk de rentedragende lening, de prestatiebeurs (die niet of nog niet is omgezet naar een gift), het collegegeldkrediet en de schuld van te veel ontvangen financiering die niet op tijd is terug betaald. Lees verder Tips voor het afbetalen van je studieschuld