Hoe werkt leasen als kredietvorm?

Lease of leasing is een vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker bedrijfsuitrusting, bedrijfsmiddelen of duurzame consumptiegoederen aankoopt. Hij stelt deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn tegen een vaste vergoeding ter beschikking van de kredietnemer. De leasemaatschappij kan zich in deze activiteit specialiseren (zoals bij het leasen van auto’s) of kan een leasingcontract afsluiten op aanvraag van de leasenemer. In dit laatste geval gaat het vaak om bedrijfsmiddelen met zeer grote waarde zoals schepen, treinen, kantoorgebouwen of technische installaties. De leasegever blijft in elk geval juridisch eigenaar van de geleasede goederen.

In de officiële betekenis van het begrip lease moet het contract een koopoptie bevatten die de leaser de kans geeft om aan het einde van het traject de geleasede uitrusting te kopen. Deze koop mag echter niet als verplichting worden opgenomen in het contract. De koper betaalt op dat moment een vooraf vastgelegde prijs, de residuwaarde genaamd. Is die optie niet besproken, dan gaat het of om een huurcontract (waarbij de eigendom ook aan het einde niet overgaat van leasegever naar leasenemer), of om een huurkoopcontract (waarbij de eigendom verplicht wordt overgedragen bij het einde van het contract).

Leaseproces en leaseovereenkomst

Leaseovereenkomsten kunnen in twee categorieën worden verdeeld: de ‘financiële leasing’ en de ‘operationele leasing’. Bij de financiële leasing blijft de kredietverstrekker alleen juridisch eigenaar terwijl het volledige economisch eigendom (het gebruik, de verzekering, het onderhoud) overgaat op de leasenemer. De leasegever loopt daarbij uiteraard het risico van meer dan normale waardevermindering van het voorwerp, doordat de leasenemer er onzorgvuldig gebruik van maakt. Bij operationele leasing wordt dat risico volledig vermeden omdat de leasegever een deel van het economisch eigendom behoudt door zelf in te staan voor het onderhoud van het voorwerp. De leasenemer krijgt het gebruik van het goed en het risico ligt nu aan zijn kant: als de leasegever niet goed voor het onderhoud van het voorwerp zorgt, vermindert dat het gebruiksgenot. Maar ook hiervoor kunnen clausules van schadevergoeding ingebouwd worden.

Leasing juridisch gezien

In officiële documenten wordt zelden het begrip ‘lease’ gebruikt, omdat het strikt gezien zowel het hier beschreven lease-contract omvat, als de huurkoop en zelfs de gewone huur omvat. Het begrip zorgt juridisch gezien voor te veel verwarring, hoewel in het dagelijks spraakgebruik duidelijk is wat met het begrip bedoeld wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>