Help het milieu een handje met de groene lening

Voel jij je betrokken bij het milieu en wil je hier je steentje aan bijdragen? De overheid wil je daarvoor belonen en heeft besloten burgers en bedrijven de mogelijkheid te bieden om een groene lening af te sluiten. Zij geven subsidie voor o.a. milieuvriendelijk, energiebesparend bouwen of verbouwen van je huis of bedrijven die milieuvriendelijke projecten (natuur, bos, landschap of biologische landbouw) in gang zetten of duurzaam ondernemen. Lees verder Help het milieu een handje met de groene lening

Het rentekrediet is een variant op het doorlopend krediet

Een rentekrediet is een leningvorm voor particulieren die veel geljkenissen toont met een doorlopend krediet. Het grootste verschil is dat u bij een rentekrediet niet verplicht bent om maandelijks een vast of wisselend bedrag af te lossen. Daardoor is het rentekrediet de leenvorm met de laagste maandlast. Lees verder Het rentekrediet is een variant op het doorlopend krediet

Afsluiten van een zakelijk krediet

De kredietcrisis heeft de banken schuw en voorzichtig gemaakt wanneer het gaat om het verstrekken van zakelijke kredieten. In 2008 werd er door de banken al 2.2 miljoen euro minder uitgegeven aan zakelijke leningen dan het jaar daarvoor. In totaal bedroeg het aantal uitstaande zakelijke leningen op dat moment 301 miljard euro. Zonder zakelijke lening zijn veel ondernemers niet meer in de positie het bedrijf voort te zetten. Lees verder Afsluiten van een zakelijk krediet

Spaarkrediet betekent sparen en lenen tegelijk

Een spaarkrediet is een combinatie van lenen en sparen. Deze vorm van financieren is het best te vergelijken met een doorlopend krediet waarop u niet aflost. U betaalt slechts rente over het opgenomen bedrag. Tegelijkertijd spaart u door middel van een maandelijkse premie. Met dit gespaarde bedrag lost u aan het eind van de looptijd in één keer de lening af. Het bedrag dat u daarna overhoudt, is voor u. Dit bedrag is belastingvrij. Lees verder Spaarkrediet betekent sparen en lenen tegelijk

Postorderkrediet is een dure kredietvorm

Een postorderkrediet is de mogelijkheid die veel postorderbedrijven bieden om uw aankopen in termijnen terug te betalen. Eigenlijk is het koop op afbetaling. Vaak kunt u na uw aankoop zelf bepalen binnen welke termijn u uw aankoop terugbetaalt. Voorbeelden van bekende postorderbedrijven die deze kredietvorm verstrekken, zijn Wehkamp, Neckermann en Otto. Lees verder Postorderkrediet is een dure kredietvorm

Hoe werkt leasen als kredietvorm?

Lease of leasing is een vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker bedrijfsuitrusting, bedrijfsmiddelen of duurzame consumptiegoederen aankoopt. Hij stelt deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn tegen een vaste vergoeding ter beschikking van de kredietnemer. Lees verder Hoe werkt leasen als kredietvorm?

Klantenkaart bevordert loyaal klantgedrag

Een klantenkaart is een vorm van een loyaliteitsprogramma. Dit is een gestructureerde marketingactie die loyaal koopgedrag van u als klant beloont en bevordert. Het doel van het bedrijf dat de klantenkaart uitgeeft, is om u als klant aan zich te binden zodat het marktaandeel en de winst van het bedrijf vergroot worden. Het is de bedoeling dat u vaker terugkomt bij het bedrijf om er geld uit te geven. Lees verder Klantenkaart bevordert loyaal klantgedrag

Huurkoop als vorm van afbetaling

Huurkoop is een kredietvorm. Een krediet is een toezegging van de bank dat er tot een bepaald bedrag –de kredietlimiet– geld kan worden geleend of geld kan worden opgenomen. Het geleende bedrag moet op termijn worden terugbetaald, meestal met rente. Lees verder Huurkoop als vorm van afbetaling

Creditcard gebruiken als betaalmiddel

Een creditcard is een pas waarmee aankopen kunnen worden gedaan waarbij de gebruiker achteraf moet betalen.De mogelijkheid om te betalen met een algemene kredietkaart is in 1950 uitgevonden. Diners Club produceerde als eerste deze kredietkaart en introduceerde zijn club-card in 1957 op de Nederlandse markt. Lees verder Creditcard gebruiken als betaalmiddel

Vakantiekrediet

Een vakantiekrediet is een vorm van geld lenen voor een vakantie. Dit kan redelijk voordelig zijn, maar zelfs aanbieders van vakantiekredieten waarschuwen ervoor dat het vaak niet verstandig is dit te doen. Het vakantiekrediet was enige jaren geleden heel populair. Vakanties werden verkocht op afbetaling of er werd een speciale lening aangeboden om de vakantie te financieren. Lees verder Vakantiekrediet

Hypothecaire lening

De term hypotheek (letterlijk: onderpand) of hypothecaire lening wordt gebruikt in twee verschillende betekenissen. Een hypotheek is in de eerste plaats ‘het eerste recht van verkoop’, dus een zakelijke zekerheid dat op een artikel (bijv. een schip) of op onroerend goed rust. Lees verder Hypothecaire lening

Renteloze lening

Als u fiscaal gunstig geld wilt lenen, kan een renteloze lening een uitkomst zijn. Een renteloze lening kan worden verstrekt door familie. Het geld wordt dan uitgeleend tegen een rente van nul procent. Ook kunt u een waardevol voorwerp, zoals een schilderij of een antiek sieraad, aan een familielid verkopen tegen een veel te lage prijs. Lees verder Renteloze lening

Onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening met een andere partij dan een bank, waarbij bovendien partijen rechtstreeks met elkaar onderhandelen over de voorwaarden van de lening. Dit kan bijvoorbeeld tussen familieleden of tussen vrienden zijn. Lees verder Onderhandse lening

Persoonlijke lening

De persoonlijke lening (ook wel PL genoemd) is een vorm van aflopend krediet voor particulie-ren. Deze leningsvorm kwam op aan het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw. Anders dan bij een doorlopend krediet kunnen bij een persoonlijke lening de reeds afgeloste bedragen niet opnieuw worden opgenomen. Lees verder Persoonlijke lening

Het consumptief Krediet nader toegelicht

Een consumptief krediet is een lening voor alledaagse producten of diensten. Vaak worden deze producten of diensten gekenmerkt als beperkt houdbaar. U kunt denken aan een vakantie, auto, televisie of wasmachine. Lees verder Het consumptief Krediet nader toegelicht

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is een leningsvorm waarbij de kredietverstrekker in het geval van faillissement van u als degene die geld geleend heeft, zijn geld pas terug kan krijgen als alle andere schuldeisers zijn betaald. Als er onvoldoende geld aanwezig is uit de opbrengst van uw bezittingen, krijgt de kredietverstrekker helemaal geen geld terug. Lees verder Achtergestelde lening

Aandachtspunten bij het afsluiten van een autolening

Voor autorijden hebben we heel veel over: hoge brandstofprijzen, belastingen en heffingen zorgen niet voor minder auto’s op de weg. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot gedeelte van de autobezitters geld leent voor de aanschaf van een auto. Lees verder Aandachtspunten bij het afsluiten van een autolening

Ambtenaren lenen goedkoper met een ambtenarenlening

Als u bij een overheidsinstantie werkt en dus ambtenaar bent, kunt u vanaf nu goedkoper geld lenen met een ambtenarenlening.

Een organisatie die onderdeel is van Bridge Finance B.V. gevestigd te Lelystad biedt deze leningen aan, in samenwerking met een aantal banken. Lees verder Ambtenaren lenen goedkoper met een ambtenarenlening